Mr. Patricia de Bruyckere RLP®
T. 0529 - 48 01 49 Contact
Over Life Planning

Aan de basis van Life Planning (ook wel genoemd Financial Life Planning) ligt dat geld en emotie onlosmakelijk verbonden zijn. Een Life Planner vertaalt zielsverlangens in een financieel plan en laat zien dat spirit en materie hand in hand kunnen gaan.

George Kinder is de oprichter van het Kinderinstitute of Life Planning in Amerika. Hij is sinds een paar jaar ook in Nederland gestart met het Kinderinstitute Nederland.

Uit een interview met George Kinder:

“Vrijwel niemand leeft in overeenstemming met zijn diepste waarden. Het excuus dat ik altijd hoor, is dat het financieel niet mogelijk zou zijn: de schoorsteen moet nu eenmaal roken, we moeten de hypotheek aflossen, opleidingen en vakanties betalen. Het komt erop neer dat mensen geen tijd hebben om authentiek te zijn.

Het is wonderlijk wat er gebeurt als passies worden gekoppeld aan geld. Als mensen durven geloven dat het mogelijk is om hun idealen waar te maken, bloeien ze helemaal op” zegt Kinder. “Het is alsof er een innerlijk vuur gaat branden.

Het werk van een Life Planner is uniek en veelbetekenend. Wij kunnen namelijk écht een verschil maken. We kunnen mensen de vrijheid geven om ten volle te leven, omdat we weten dat dit ook alles te maken heeft met geld.”